Thursday, 31 March 2011

RPH Pemilihan biji Benih

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN KEMAHIRAN HIDUP

Kelas                                          : 4 Bestari
Tarikh                                              : 13 Julai 2011
Masa                                            : 9.00-10.00 ( 1 Jam )
Bil. Murid                                    : 32 0rang
M/Pelajaran                                : Kemahiran Hidup
Tajuk                                                 : 1.7-Tanaman Hiasan
Sub Tajuk                                  : Pemilihan bijih Benih
Pengetahuan Sedia Ada   : Murid-murid pernah melihat dan mengenal beberapa jenis  tanaman di persekitaran tempat tinggalnya dan di sekolah.

Di akhir pengajaran murid akan dapat :
i.        mengelas jenis biji benih pokok bunga semusim.
ii.        Menyediakan medium  semaian mengikut nisbah yang betul.
iii.        Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik dan berkualiti.

Kemahiran Berfikir             : Menciri Nilai : Bersyukur dengan ciptaan Tuhan,
   menghargai kurniaan Tuhan
Nilai-nilai Murni                   : Kerjasama, Bertanggungjawab,Menyayangi tumbuhan dan        
  alam sekitar, dan Estetika
Bahan Bantu mengajar    : Beberapa jenis biji benih, power point
Pendidikan Alam Sekitar : Mengekalkan kitaran oksigen disamping mengindahkan
 kawasan/pemandangan
Kajian Masa Depan            : Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatan
 sampingan.RANCANGAN MENGAJAR HARIAN KEMAHIRAN HIDUP
Langkah
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti P&P
Catatan
Set induksi
(5minit)
i.      Guru menayangkan video animasi untuk tayangan kepada murid.

  i.        Murid melihat tayangan  video animasi berkaitan penaman pokok.
 ii.        Guru bertanya dari manakah pokok berasal.
iii.        Guru menghubungkaitkan tayangan video dengan biji benih dengan topik pengajaran dan pembelajaran
BBM:
Video animasi,
KBKK:
Membuat
gambaran
mental, Membuat
inferens,
menjana idea
NILAI :
Memberi perhatian
Langkah 1
(15 minit)
Memilih biji benih pokok bunga semusim.
Biji benih pokok bunga semusim
  i.    Balung ayam
 ii.    Mariagold
iii.    Keembong
iv.    Bunga batang
i.          Guru menunjukkan gambar-gambar pokok bunga dan biji benih yang sebenar.
 ii.        Murid diberi peluang untuk memegang dan melihat dengan sendiri.
iii.      Guru menerangkan ciri-ciri biji benih yang baik dan berkualiti dengan mengunakan slide power point.
iv.        Murid bersoal jawab dengan guru tentang biji benih yang baik dan berkualiti.
v.        Guru meminta pelajar untuk menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik.
Penilaian :
Murid-murid dapat menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik dan berkualiti.
ABM :
Gambar-gambar, biji benih
BBM:
slide Power Point
 Nilai:
 Memberi perhatian, tekun
KBKK :
 menyelesaikan masalah.
Strategi:
Deduktif & soal jawab
Langkah 2
(15 minit)
Menyediakan Medium Semaian
Guru menunjukkan langkah menyediakan medium penanaman:
      i.        Menyediakan bahan-bahan dan alatan tangan.
     ii.        Menyukat bahan mengikut nisbah 3;2:1
Memasukkan medium ke dalam bekas penanaman
  i.      Murid menyaksikan langkah-langkah  menyediakan medium penanaman tanaman hiasan dengan menggunakan slide Power Point
 ii.         Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan langkah-langkah menyediakan medium penanaman.
iii.        Guru menperkenalkan alatan tangan dengan menggunakan slide powerpoint.
iv.        Guru menunjukan demonstrasi langkah-langkah menyediakan medium penanaman di hadapan murid .
v.        Guru memberi peluang kepada murid untuk menanyakan soalan aktiviti menyedia medium penanaman.
Penilaian.
- murid dapat menyatakan 3 bahan yang digunakan untuk menyedia medium penanaman dengan tepat setelah mendengar penerangan guru.

BBM :, Slide Power Point, medium penanam, penyiram, serampang tangan, dan sekateur.

KBKK :
Banding beza & mengkategori

Nilai: Ketelitian


Strategi: kemahiran berfikir, Kontekstual , kemahiran mendengar dan demonstrasi
Langkah 3
(10 minit)
Amali
langkah-langkah menyediakan medium penanaman oleh murid
   i.        Guru membuka peluang kepada murid untuk mencuba kaedah menyediakan medium penanaman.
  ii.        Guru memerhati dan membetulkan setiap kesilapan yang dilakukan oleh murid.
 iii.        murid berada dalam kumpulan iaitu seramai 4 orang bagi setiap kumpulan.
iv.        Guru menyediakan  set alatan dan bahan yang lengkap kepada murid.
 v.        Murid bekerjasama dalam kumpulan melakukan langkah-langkah
menyedia medium semaian  mengikut penerangan dan demonstrasi yang telah diberikan oleh guru.

ABM:
pokok hiasan, baldi, tanah loam, bahan organik , pasir sungai, pasu plastik

KBKK:
Mengkategori &
Menyelesai masalah.

Nilai Murni:
 Kerjasama

Strategi:
 Konstruktif & demonstrasi.
Pengukuhun/
Penilaian
(10 minit)
Penilaian / pengukuhan

I.            Guru membuka sesi soal jawab dengan memberi peluang kepada murid untuk mengemukakan soalan atau menyuarakan pendapat.
II.            Murid diberi lembaran kerja berkaitan penanaman tanaman hiasan.
III.             Murid menjawab dan mengisi tempat kosong pada lembaran yang diberikan.


BBM:
 Lembaran soalan 
Nilai:
Memberi  perhatian, kerjasama dan ketelitian 
Strategi:
 Kemahiran berfikir kritis dan kreatif, soal jawab.
Penutup
(5 minit)

Rumusan isi pelajaran:
  1. Kepentingan penanaman tanaman hiasan.
  2. Pemilihan bijih benih untuk pertumbuhan pokok.
  3. Melakukan langkah-langkah menyediakan medium penanaman tanaman hiasan.


  i.        Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini kepada murid
 ii.        guru menyoal murid secara rambang mengenai konsep dan kepentingan penjagaan tanaman hiasan.
iii.        guru meminta murid merumuskan isi pelajaran.
iv.        Guru mengedarkan nota ringkas dan meminta murid mengulang kaji di rumah  serta menyimpan nota.
Aktiviti susulan.
- Murid-murid diminta mengumpulkan gambar-gambar tanaman hiasan yang berkaitan topik pelajaran hari ini.
BBM :
Nota ringkas

Nilai :
 Perhatian dan kerjasama

Strategi :
 Membuat rumusan


Video Animasi

Slide Pemilihan Biji Benih

pemilihan biji benih

Bahan Bantu mengajar

pokok bunga semusim

Latihan Pengukuhan

LATIHAN

Tanaman Hiasan

Check out this SlideShare Presentation:

Tuesday, 29 March 2011

My Member Slideshow

My Menber Slideshow: "TEST TripAdvisor™ TripWow ★ My Menber Slideshow ★ to Kuala Lumpur. Stunning free travel slideshows on TripAdvisor"